Til innholdet

Om oss Team Vegglifjell - sammen om bærekraftig utvikling på Vegglifjell

Vi samarbeider på frivillig basis om å utvikle Vegglifjell som hytte- og turistområde, for at Vegglifjell skal bli et enda bedre sted å være!

Team Vegglifjell er en sammenslutning av bedrifter og grunneiere med virksomhet på Vegglifjell eller andre steder i Rollag kommune. Alle som presentere deltar i samarbeidet om å utvikle vårt flotte område for turisme og hytter. 

Reiselivet har en klassisk utfordring med å finansiere fellesgoder som alle vil ha men som «ingen» vil betale for. Da snakker vi om skiløyper, turstier, kart og lignende «grønn infrastruktur», og om markedsføring av reisemålet. Nasjonale myndigheter vil ikke innføre en lovpålagt turistskatt som skal løse denne utfordringen, derfor må det private avtaler om å løse denne utfordringen.

Rollag kommune og grunneierne på Vegglifjell har i mange år hatt et opplegg der alle nye hytteeiere må betale den årlige 1000-lappen til oppkjøring av skiløyper o.l., og at grunneierne tilbakefører 5 % av tomtesalget til investeringer i «grønn infrastruktur». Vi har nå utvidet ordningen til å også omfatte næringslivet. Bedriftene bidrar til fellesgodene. Ordningen er ikke lovpålagt, og er derfor til syvende og sist frivillig. Vi vil derfor løfte fram og heie på de bedriftene som ser nytten av samarbeid og som bidrar til den store dugnaden som har gjort Vegglifjell til et godt sted.

Vi vil derfor oppfordre alle nye og gamle gjester til Vegglifjell, Veggli og Rollag om å benytte tilbudet til medlemmene i «Team Vegglifjell». Vi heier på hverandre, det gjør oss gode!

 

Vegglifjell Eiendom SA

Selskapet som står bak og organiserer Team Vegglifjell er en grunneierorganisasjon hvor alle grunneiere på Vegglifjell kan være medlem. Vårt formål er å arbeide for en bærekraftig utvikling av Vegglifjell som hytte-, turist- og rekreasjonsområde samtidig som området skal brukes til landbruk.